Ebösszeírás kezdődik Dorogon
Közügy
2021. febr. 26.

Ebösszeírás kezdődik Dorogon

Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók!

Dorog Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Dorog város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2021. március 1-től május 31. napjáig ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát aki az előző ebösszeíráskor a bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ismét köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.  A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kedvtelésből tartott állat esetében 150 000 Ft.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. május 31. 16:00 óra

  • Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap 2021” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az adatlapok beszerezhetők a járványügyi előírásokat betartva a

  • Dorogi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.)
  • letölthető az önkormányzat honlapjáról
  • az elektronikus űrlap e-önkormányzat portálon keresztül (e-önkormányzat/Dorog Város Önkormányzata/általános vagy egyéb igazgatási ügyek/ebnyilvántartás/ebösszeírás)
    • .A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a +36 33/431-299 mellék 139-es telefonszámon kérhető hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óráig
    • A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

Elektronikus azonosítással:   ­ - E-önkormányzati portálon keresztül elektronikus űrlap kitöltésével (e-önkormányzat/DorogVáros Önkormányzata/általános vagy egyéb igazgatási ügyek/ebnyilvántartás/ebösszeírás

  • E-papír szolgáltatáson keresztül

            

Továbbá benyújtható:          -  Postai úton: Dorogi Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog,     Bécsi út 79-81.) a címre, a borítékra, kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”

-   Személyesen: a járványügyi előírásokat betartva a Dorogi

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban  

  • Elektronikus levélcímre: aláírt adatlap beküldhető a tothne.kriszta@dorog.hu címre.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.) „Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásokról” adatlap kitöltésével és benyújtásával!

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok/ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

A kötelezettség nem teljesítése állatvédelmi bírsággal sújtandó.

További részletek, illetve az Ebösszeíró adatlap letölthető: https://www.dorog.hu/content/91-lakossagi-tajekoztato-az-ebek-tartasarol-annak-egyes-szabalyairol

Együttműködését köszönjük!

Dorog, 2021. 02. 26.

              Kecskésné Patos Szilvia
                 jegyző