Takarítónői állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében
Közügy
2022. máj. 4.

Takarítónői állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. (2)d bekezdése alapján keres

1 fő takarítónőt.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2022. szeptember 6-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.

A munkakörbe tartozó lényegesebb feladatok:

A bölcsőde higiénés viszonyainak biztosítása a közegészségügyi előírásoknak megfelelően, a bölcsődei textíliák mosása.

Jogállás, illetmény, juttatás: közalkalmazotti jogviszonyban, bérezés a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv rendelkezései szerint.

Az állás betöltésének feltételei:

 • általános iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésének hozzájárulásáról
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

 • benyújtás határideje: folyamatos az állás betöltéséig
 • személyesen az intézményben munkanapokon 7 és 15 óra között
 • postai úton a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde címére (2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.)
 • elektronikus úton a dorogibolcsode@dorog.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja: előre egyeztetett időpontban történő személyes elbeszélgetés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos az állás betöltéséig

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: azonnal

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Uitz-Lovasi Edina bölcsődevezető
nyújt, a 0630/369-8543 -as telefonszámon.