Testületi ülés 2022. 12. 09.

Testületi ülés 2022. 12. 09.

Testületi ülés 2022. 12. 09.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat zárt ülés kivonata

Előterjesztés

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2022. (II.08.) számú rendelet módosítása 2-3 melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet6. melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 10. melléklet11.1 melléklet; 11.2 melléklet12. melléklet; 13. melléklet; 14. melléklet

3.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének… /2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények ellátásának formáiról, igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása melléklet

5.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

8.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 11/2018 (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (XII.09.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

12.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai

13.) A Kommunál-Junk Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrész értékesítése

14.) Megállapodás a Sacra Velo projekthez kapcsolódóan melléklet

15.) Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési munkaterve a) mellékletb) mellékletc) melléklet; d) melléklet

16.) A Hétszínvirág Óvoda SZMSZ-nek módosítása melléklet

17.) A Zrínyi Ilona Óvoda SZMSZ-nek módosítása a) melléklet;   b) melléklet; c) melléklet; d) melléklet

18.) Dorogi Rendőrkapitányság munkájának értékelése

19.) A Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása melléklet

20.) A Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása melléklet

21) Dorog Város Egyesített Sportintézmény vezetői pályázat elbírálás