Új szárnnyal bővülhet a tervek szerint a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
Közügy
2023. márc. 6.

Új szárnnyal bővülhet a tervek szerint a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde

Dorog Város Önkormányzata döntött az intézmény bővítéséről, ezzel több kisgyermek intézményi ellátása oldódhat meg városunkban.

A tervek szerint a pályázatból megvalósuló projekt hozzájárul majd a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők foglalkoztatási esélyeinek, a gyermeket nevelő nők esélyegyenlőségének növeléséhez. Továbbá a tervezett bővítéssel az intézményben új munkahelyeket teremtenek, amely szintén kedvezően fog hatni a városunkban élő, munkát kereső lakosok számára.

2005-ben nyitotta meg kapuit, 2 csoporttal összesen 20 férőhellyel a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Uitz-Lovasi Edina intézményvezető elmondta, hogy az egyre növekvő kereslet miatt 2011-ben Európai Uniós támogatással lehetőség nyílt a bővítésre, melynek eredményeként jelenleg 4 csoportban, 52 férőhelyen tudják fogadni a gyermekeket. Az újabb bővítésre a megnövekedett igények miatt nagy szükség van.

 - A jelenlegi 52 fős férőhelyszám csaknem 10 évig kiszolgálta a Dorog és vonzáskörzetében élőket, feltöltöttségi mutatóink 85-95% körül alakultak. Azonban 2020-tól fokozatosan megnőtt a kereslet a bölcsődei ellátás iránt, intézményünk kihasználtsága 100%-os lett. A 2020/21-es nevelési évben 1 családot, a 2021/22-es nevelési évben 6 családot kellett visszautasítanunk férőhelyhiány miatt. Ez a szám a jelenlegi, 2022/23-as nevelési évben ugrásszerűen megnőtt, a mai napig az írásban elutasított kérelmek száma meghaladja a 20-at. Ezek többségében más településről érkezett felvételi kérelmek, azonban sajnos dorogi családot is kellett már elutasítanunk. Ezek a számok nem tartalmazzák az évközben csupán telefonon érdeklődőket, hiszen ők már be sem adják a kérelmet a tájékoztatás után, miszerint intézményünk teltházzal működik. A 2023 szeptemberében induló nevelési évre is már érkeznek a felvételi kérelmek, az eddigi összesítés alapján már most meghaladják a beadott kérelmek a felvehető létszámot. Várhatóan 30 férőhely fog megürülni intézményünkben, a nagycsoportosok óvodába történő átadása miatt, a dorogi lakcímmel rendelkező családok által beadott kérelmek száma pedig közelít a 40-hez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban elmondhatom, hogy ez a szám növekedni fog, a felvételi kérelmeket javarészt tavasszal és kora nyáron, a Bölcsőde Kóstolgató nyílt nap után adják be a szülők. Ez a szám (40) nem tartalmazza a más településen élők által beadott kérelmet. Így jól látszik, hogy már a nevelési év kezdetén intézményünk nem fogja tudni ellátni a Dorog városában élő kisgyermekes családokat.

A bölcsődei ellátás iránti fokozott érdeklődés egyik fő oka, hogy 2022 márciusában Dorogon végleg bezárta kapuit egy évek óta működő családi bölcsőde, melynek elszívó ereje így megszűnt, továbbá településünk egyetlen megmaradó családi bölcsődéjének kihasználtsága ugyancsak 100%-os.

Továbbá Dorog 20 km-es körzetében (Esztergom város kivételével) önálló szervezeti egységként működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsőde nem üzemel. A környék településein főleg egységes óvoda-bölcsődék üzemelnek, ahol a bölcsődei csoportok száma 1, maximum 2. Ezek az intézmények is teltházzal működnek, többségében más településen élőket nem fogadnak, így a városunkban élő szülők más városokban, falvakban sem tudják elhelyezni gyermeküket.

A bölcsődei ellátás iránti kereslet ugrásszerű növekedésének legfőbb okaként az édesanyák egyre korábbi időpontban történő visszatérését látom a munkaerőpiacra. Évekkel ezelőtt jellemzően a GYED lejártakor, a gyermek 2 éves korában szerették volna intézménybe adni gyermeküket a szülők, azonban a mostani tapasztalatok azt mutatják, hogy már jóval korábban, 1-1,5 éves kor betöltése után igénybe vennék a napközbeni ellátást. Így amíg korábban a gyermek jellemzően egy nevelési évet maradt az intézményben míg óvodakötelessé vált, ez a szám mára átlagosan 2 évre növekedett. A gyermek így tovább tartózkodik bölcsődénkben, a nevelési év elején felvehető létszámok ezáltal pedig tovább csökkennek.