Csökkent a bűncselekmények száma városunkban
Közügy
2023. ápr. 28.

Csökkent a bűncselekmények száma városunkban

Dorog Város Képviselő-testülete április 28-án ülésezett

A képviselő-testületi ülésen a napirendek előtt került sor Tilli Balázs címzetes rendőr törzszászlós, körzeti megbízott és Rossz Miklós címzetes tűzoltó főtörzsőrmester jutalmazására.

Ezt követően beszámolót hallhattak a képviselők Dorog Város közbiztonsági helyzetéről. Farkas Gábor rendőr dandártábornok, vármegyei főkapitány és dr. Friedrich Gábor ezredes, rendőrkapitány ismertette városunk közbiztonsági helyzetét.

Dorog város területén kevesebb bűncselekmény következett be az elmúlt esztendőben, javult a lakosság szubjektív biztonságérzete a közterületi bűncselekmények csökkenésének köszönhetően. Évről-évre javuló tendencia mutatkozik a nyomozás eredményességi adatokban is.

Ugyanakkor a baleseti helyzet a bázisévhez képest emelkedést mutat. Javítani kell ezeken az adatokon: az ittas vezetés miatt bekövetkezett és egyéb baleseti körülményeket kialakító helyzeteket csökkenteni kell.

A rendőrkapitány megköszönte Dorog Város Önkormányzatának támogatását. Megköszönte munkájukat a polgárőr egyesület tagjainak is, akik agilisan, tettre készen segítik a rendőrség munkáját.