Iskolaőrök jelentkezését várják
Közügy
2023. aug. 17.

Iskolaőrök jelentkezését várják

Vármegyénkben több iskolaőri hely vár betöltésre

De ki az iskolaőr és mi a feladata?

Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél áll munkaviszonyban – kezdi Racsné Galambos Gréta r. őrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. - Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

Az iskolaőrök 2020. szeptember 1-je óta látják el feladataikat a kijelölt intézményekben a Rendőrség munkavállalói állományában, telephelyenként egy fővel.  

Ki lehet iskolaőr?
Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki megfelel a munka törvénykönyvében meghatározott, a munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek és nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A fenti feltételek mellett a jelentkezőnek meg kell felelnie az iskolaőrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek.
Az iskolaőrök elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely három képzési modulból áll, amelyek a következők:

  • pedagógiai és gyermekpszichológiai modul,
  • bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modul, valamint
  • rendvédelmi felkészítés és gyakorlat modul.

Az egyes képzési modulokat modulzáró vizsgák, valamint az iskolaőr képzést iskolaőr vizsga zárja le. Az iskolaőr vizsgára való jelentkezés feltétele a képzés valamennyi modulján való részvétel, továbbá valamennyi modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

Jelenleg 12 oktatási intézménybe keresünk iskolaőröket – zárja a beszélgetést a szóvivő. A részletekkel kapcsolatban az érdeklődők a www.police.hu/iskolaor oldalon tájékozódhatnak.

Hogyan lehet az iskolaőri állásra jelentkezni?
A jelentkezést

  • elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy
  • postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni (amelyek a jelentkezési egységcsomagban megtalálhatóak), vagy
  • személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni.