Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről
Közügy
2024. márc. 13.

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetését. Karcz Jenőt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét kérdeztük a témáról.

Hogyan készült az idei terv, melyek a fő jellemzői?

-  Az idei költségvetés is a szokásos keretek között készült, tehát a város gazdasági programjához a vonatkozó törvények (államháztartási és önkormányzati) ill. a 2024. évi központi költségvetés adják az alapot.

Ugyancsak szokásos a tervezési tematika is, mely szerint a korrigált bázisra építve határozzuk meg a bevételeket és a kiadásokat, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok tagolással.

Az sem változott, hogy közhatalmi bevételeket - ezek a helyi adók - bázis szinten tervezzük, a kiadásoknál pedig a takarékosságra törekszünk.

Általánosságban elmondható, hogy az állam folyamatosan szűkíti az önkormányzatok hatásköreit, központosít, és elvonja a pénzügyi forrásait, tehát bevételi oldalon az állami támogatás egyre csökkenő arányban nyújt fedezetet a város működtetésére, a kiadási oldalon pedig egyre növekvő mértékű elvonást jelent az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás címen előírt befizetési kötelezettség. Ennek összege idén 712 millió Ft, ami a normatív állami támogatás közel felét (45%) annulálja. Emlékeztetőül mondom el, hogy a 2017 évben bevezetésre került elvonás 49 millióról indult és 8 év alatt mára ennek 14,5 szeresére hízott.

Emlékeztetek arra is, hogy a korábban a településeket megillető gépjárműadónak (közismerten súlyadó) először a 40%-át, majd a teljes összeget elvonták, pedig a gépjárműállomány hatásait helyben kell kezelni. (parkolók építése, úthálózat fenntartása, környezeti ártalmak, stb.)

És a sor folytatható: elvont oktatás, egészségügyi intézmények, védőnői szolgálat, stb., stb.

 

- Mekkora összeggel gazdálkodunk, és melyek a költségvetés fő részei?

-  A költségvetés fő összege 6.556 millió Ft, ami az eddigi legmagasabb érték.

Bevételi oldalon 3 megnevezés adja az összeg közel 90%-át. Ezek

 • Működési célú állami támogatás                  1.578   24%
 • Közhatalmi bevételek                                    2.927   45%
 • Finanszírozási bevételek                                1.289   20%
 1. Az állami támogatást meghatározott feladatokra alkalmazott mutatók alapján kapjuk.
 2. A közhatalmi bevételek alá a helyi adók tartoznak, melynek legnagyobb tétele az iparűzési adó a maga 2.482 millió Ft-   jával.
 3. A finanszírozási bevételek az elmúlt évi működési (512) és a felhalmozási (712) pénzmaradványt tartalmazza. Utóbbi tétel takarja a tavaly elnyert uniós támogatásból a Zöld város fásítási programját és az aknatorony kilátóvá átalakításának tervezett összegét. (495 és 195)

A felsoroltak mellett a működési bevételek terve 494 millió Ft. Ide tartoznak az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevételei – többek között – a lakbérek, az ápolási díjak, sportintézmények igénybevételének díja, az ingatlan értékesítések, stb. (zeneiskola 82,5, Rátkai ház 38,2)

 

- Milyen kiadásokkal számolunk?

- A kiadások ¾ része működési célú, (4.942) de idén is jelentős a felhalmozási célú ráfordítás (1.561, 24%)

A kiadások négy részben csoportosíthatók. Ezek:

 • Személyi juttatások és járulékai                         1.788   27%
 • Dologi kiadások                                                 1.833   28%
 • Beruházások, felújítások                                     1.557   24%
 • Egyéb működési célú kiadások                          1.299   20%

Nos, bontsuk ki ezeket a tételeket:

 1. A Polgármesteri Hivatalban és a városi intézményekben dolgozók átlagosan 15%-os béremelésben részesültek. Ennek megfelelően alakul a költségelem értéke.
 2. A dologi kiadások a város és intézményei működési költségeit tartalmazza. Ez számos tételből áll, az üzemeltetési anyagoktól kezdve a karbantartásokig, a közvilágítás, az útfenntartás, a bérlakások közös költsége, stb., stb. Ezek közül kiemelem a volt Fortuna épületének bontását, ami 43 millió Ft-ba kerül. Ennek megvalósulását követően a területen – a Miniverzumhoz kapcsolódóan – egy közösségi tér kerül majd kialakításra.
 3. Beruházásokra 960 millió Ft-ot terveztünk. A már említett zöldterület fejlesztésen kívül (300) folytatjuk a temetői járdaépítést (31). A játszóterek átépítésére 69 milliót, (Eötvös és Zrínyi iskolák), az aknatorony átalakítására 205 milliót, a sportintézmények beruházásaira pedig 179 milliót fordítunk. (gázfűtések kialakítása, napelem és hőszivattyú felszerelése) Sokak számára lehet jó hír, hogy a Vasút soron megépítjük a vasútállomásig tartó járdát, a hozzá tartozó közvilágítással együtt. (64 + 20)

A felújítások 597 milliós összegéből az uszoda 73%-ot 438 milliót képvisel, míg parkolókra, bérlakásokra 154 milliós a  keret.

 1. Végezetül a 4. költségcsoport tartalmazza a már említett szolidaritási hozzájárulás 712 milliós összegét, a kistérségnek átadandó normatívát (272), a tartalék összegét (200), és a versenysportra szánt támogatást. (foci 70)

A költségvetés kötelező tartalommal rögzíti a foglalkoztatottak létszámát, (236 fő) és az előirányzat felhasználási tervet, amely havi bontásban mutatja be a bevételeket és a kiadásokat, ill. a pénzügyi egyensúly állapotát.

Összefoglalva, az idei költségvetés mely alapos számítással, kellő körültekintéssel készült, reális célokat tűz ki, végrehajtása biztosítani fogja a gazdasági programunk végrehajtását.