Bölcsődei dajka állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében
Közügy
2024. ápr. 26.

Bölcsődei dajka állás a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsődében

A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 1 fő szakképzett bölcsődei dajkát keres.

A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. 20 §. (2) bekezdése alapján keres

1 fő szakképzett bölcsődei dajkát

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Bölcsődében dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások, munkaköri leírás, valamint vezetői utasítás alapján. A gyermekcsoportok és kapcsolódó helyiségek tisztántartása, a kisgyermeknevelői feladatok segítése, a nevelői munkához kapcsolódó tárgyi feltételek előkészítése. Szükség szerint közreműködés a gyermekek felügyeletében.

Jogállás, illetmény, juttatás: közalkalmazotti jogviszonyban, bérezés a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv rendelkezései szerint. Munkaruha juttatás 15/1998. (IV.30.) NM rend. szerint.

Az állás betöltésének feltételei:

 • minimum befejezett 8 osztály
 • 100 órás bölcsődei dajka tanfolyam, vagy dajka szakképesítés (01193003) megléte
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat, mely szerint „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ - ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

 • benyújtás határideje: 05.03.
 • személyesen az intézményben munkanapokon előre egyeztetett időpontban (0633/331-804)
 • postai úton a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde címére (2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.)
 • elektronikus úton a dorogibolcsode@dorog.hu e-mail címre

 

A pályázat elbírálásának módja: előre egyeztetett időpontban történő személyes elbeszélgetés alapján. Az elbírálás során előnyt jelent legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.10

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 2023.05.20.