Pillanatképek a Dorogon otthonra talált sváb telepesek múltjából
Kultúra
2016. júl. 31.

Pillanatképek a Dorogon otthonra talált sváb telepesek múltjából

A dorogi búcsú előestéjén nyílt meg a művelődési házban - a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére - Geiszler József dorogi gyűjtő sváb tárgyakat, eszközöket bemutató kiállítása.
Sasvári Katalin teremtett hangulatot ősi dorogi dialektusban énekelt német altatójával. Kovács Lajos helytörténész a nagy számú érdeklődőt az újjáélesztő dorogi telepesek történetével a fennmaradt dokumentumok és kutatások eredményei által vezette be a galéria installációi közé.

kredenc.JPG

A gyűjtemény írásos dokumentumai, az archív fotók visszatekintést segítő pillanatfelvételei egy reményekkel teli „népvándorlás" szívós, otthonra találó nemzedékeit mutatta be illúziók nélkül, a tisztelet hangján. A jelen lévő utódok felmérhették, hogyan mentették át nyelvüket, kultúrájukat, szellemi és tárgyi néprajzuk ősi elemeit a XX. századig. A szén felfedezésével és a bányászattal együtt járó életformaváltás nemcsak a nyelv és a szokások, hanem a lakosság létszámának és összetételének összefonódásához, nem egyszer meggyengüléséhez is vezetett. Történelmi kataklizmák is sújtották a hajdani közösséget. De a polgárosodó kisvárosban közben művészi értékek teremtek, s ma egyesületek fogják újra össze a külső és belső határok között megszakadt kötelékeket.
A gyűjtő a maga eszközeivel őrzi a még érzékelhető, de gyakran a lappangásból kibányászott értékeket is. Utcaképek, hajdani szokások rekonstrukciói, jeles személyek sikeres életpályái és a megszomorított, ismét földönfutóvá tett családok távoli üzenetei között történelmi a séta a dorogi galériában, be-betekintve a sosem hivalkodó otthonok bútorai, viseletei, a kamrák és ólak megőrzött eszközei közé. Sokan jelen voltunk, de még többen újra ajtót nyithatnánk ifjabb nemzedékekkel, családtagjainkkal erre a tanulságos 300 éves történelemre.

Július 30-án a Tájházban rendezték meg a hagyományos Falusi Búcsút, amelyen mintegy százan vettek részt. Nem csak Dorogról, de Esztergomból, Dágról, Csolnokról, sőt Tatáról is rkeztek vendégek a Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására.
A Táti Német Nemzetiségi Énekkar dalai indították a rendezvényt, majd a Sváb Party és a házigazda önkormányzat énekkara is műsort adott.