Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Az óvoda neve, székhelye-címe, levelezési címe: 

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

2510 Dorog, Hősök tere 2.

Az óvoda elérhetőségei:

Tel: 06 33/522-125,522-126

E-mail: zrinyiovoda@dorog.hu

Az óvoda Facebook oldala:

Zrínyi Ilona Óvoda

Az óvoda honlapja:

www.dorogizrinyiovi.hu

Az óvoda vezetője: Szezechné Daróczi Anikó

Óvodatitkár: Klits Kitti

Az óvoda történetéből, feltételrendszeréről:

    Az intézmény, a város első óvodájának jogutódja, 2021-ben lesz 120 éves. A Holdampf Alapítvány által létrehozott állami éves óvoda, 1901-től, mint községi kisdedóvó működött a mai Zrínyi iskola helyén a Bécsi úton, majd 1928-ban, a Mátyás király u. 1. (volt május 1. utca) szám alatti épület – a mai Pedagógiai szakszolgálat – adott helyet a gyerekeknek, helyet cserélve az iskolával. Az óvoda a Zrínyi iskolához tartozott, 1962-ben váltak külön. A dorogi gimnáziumban 1972-ben indult középfokú óvónőképzés indulásakor gyakorló óvoda az intézmény. 1975-ben a Nagyközségi Tanács átvette a Petőfi óvodát a szénbányáktól és összevonta a Zrínyi óvodával. A képzés 1982-ben szűnt meg, ezzel egyidőben ismét különvált a két óvoda is. 1992-ben, a Hősök tere 2. sz. - volt munkásőrség - felújított épületbe kerültek az óvodások. A korszerűbb, tágasabb, tornaszobával is rendelkező óvodában, a Hartyán Norbert vállalkozó által 1993-ban alapított, „A Zrínyi ovisok egészségéért alapítvány” által fenntartott Somadrin sószoba is működik a légúti panaszok megelőzésére, enyhítésére. 2010-2012. között a DOKI óvodai intézményegységének bázis óvodája volt az intézmény, majd a 2013.01.01 - 2014.07.14. között a Dorog Városi Óvoda egyik telephelye. Az 2014.07.15-től ismét önállóan működő, 75 férőhelyes, három csoportos óvodában, a gyermekek életkori összetételétől függően, vegyes és/vagy homogén csoportokban, jelenleg az óvodavezetővel együtt hét fő óvodapedagógus, három fő dajka, egy fő pedagógiai asszisztens látja el az óvodapedagógiai feladatokat, mozgás, tevékenységközpontú heti és folyamatos napirenden belül.

Ismert óvodavezetők: Tárnai Jánosné, Szajlai Béláné, Reiser Ottóné, Szrnka Anna - jelenleg: Szezechné Daróczi Anikó.

Az óvoda pedagógiai munkájának jellemzői, az óvoda profilja:

A korosztály életkori és egyéni alapszükségleteinek, kiemelten a mozgásnak és a szabad gyermeki játéknak a tisztelete, az elfogadó-támogató nevelői attitűd, az épületben és az udvaron kialakított tevékenységközpontokban válaszható színes tevékenységrendszert támogató tudatos óvodapedagógus jelenlét, valamint pedagógiai mottójuk: „Mindenki jó valamiben” - nevelőmunkájuk sarkkövei. 1999. szeptember 1-től a nevelőtestület által kimunkált, „Ép-kéz-láb” mozgásharmónia alapozó, helyi egészségnevelő óvodai pedagógiai program alapján történik az óvodások nevelése, fejlesztése, melyet rendszeresen aktualizálnak és korszerűsítenek. Az egészségnevelő pedagógiai munkát a mozgásfejlesztésre alapozzák. Nagyon fontosnak tartják a tudatos mozgásfejlesztő tevékenységet, elsősorban az egészségnevelési célok miatt, de azért is, mert az értelmi képességek fejlődése a harmonikus mozgásfejlődésre épül. Ezzel a tervszerű pedagógiai munkával indirekt módon támogatják az iskolára való felkészülést is. Sokféle szabad és szervezett mozgáslehetőséget biztosítanak a gyerekeknek a csoportszobákban, a tornaszobában és az udvaron egyaránt. Hangsúlyosak a sport jellegű, kooperatív és a táncos mozgások, kiemelten a labdás és a néptáncos elemek.  A zene széleskörű alkalmazásával erősítik a mozgás fejlesztő hatását, egyaránt helye van az óvodában a népzenének, az igényes könnyű, gyermek és kortárs, valamint a klasszikus zenének is. A program logója a színes pöttyös labda. A mozgásfejlesztő tevékenység a preventív-felzárkóztató tevékenységektől a tehetséggondozó lehetőségekig ível. Például rendszeresen tartanak mezítlábas, tartásjavító tornát vagy tehetséggondozó néptánc foglalkozásokat, Aprótalpak néptánccsoport néven. Külső szakemberek közreműködésével részt vesznek a Bozsik foci programban is, a nagycsoportosok pedig ingyenesen járhatnak úszni a Nipl Stefánia Uszodába, Dorog Város Önkormányzatának támogatásával.

Az ünnepek, hagyományok körében is erősítik az egészségnevelő, mozgásfejlesztő törekvéseiket. A hagyományos óvodai ünnepeken kívül Labda napot, természetvédelmi jeles napokat (Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) és a néphagyományokhoz kapcsolódó tematikus ovi -táncházakat szerveznek (például Márton napi Liba bál). Fontosnak tartják a szülőkkel közös programokat is: például az adventi időszakban közös kézműves délutánt tartanak, de együttműködnek a természet jeles napjain is, többek között az udvar, óvodakert rendezésében, szépítésében.

Nagyobb szabású szakmai pályázatok megvalósítása, pedagógiai innováció:

A pályázati támogatásoknak és a pedagógus továbbképzéseknek köszönhetően az utóbbi két évtizedben elsősorban az infokommunikációs tudásukat, a művészetpedagógia, a mozgás, a környezeti és egészségnevelő, az integrációs, a tehetséggondozó módszertant, az óvodakerti munkát, valamint a mérés-értékelés szakterületet újították meg:

2000 óta, a COMENIUS 2000 pályázati támogatással kiépítették minőségfejlesztési rendszerüket, melyet továbbfejlesztve azóta is működtetnek: nyomon követik, mérik az óvodások fejlődését, a partnerek, köztük elsősorban a szülők elégedettségét, az óvoda éves működésének eredményességét.

2010-ben, TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül adaptálták a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. Ezzel erősítve az óvodások cselekvő, tapasztalatszerző óvodai tanulását, a komplex tevékenységszervezést és a három szintű egyéni, differenciált nevelő, fejlesztő tevékenységet. Egyúttal továbbfejlesztették a hátrányos helyzetű óvodások felzárkóztatása érdekében tett erőfeszítéseiket és felkészültek a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált formában történő ellátására.

2017-ben az NTP-OTKP -17 pályázati támogatással az óvodai tehetséggondozó tevékenységet fejlesztették tovább, Szárnybontogató címmel.

2020-ban szintén pályázati támogatásnak köszönhetően a közel 30 éve működtetett óvodakerti munka feltételrendszerét és megvalósítását újították meg, egyúttal óvodakerti mentor óvodai címet kaptak.

A pályázatoknak és a pedagógus továbbképzéseknek is köszönhetően több saját, többnyire pedagógiai innovációt valósítottak meg a Zrínyi óvodában, ami intézményi jógyakorlat lett. Például a „Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld – Magyarok vagyunk c. vagy az „Orrom krumpli, hajam kóc” - Cirkusz c. projekt, a „Piros alma csüng a fán” - Óvodakerti munka c., a „Mórika” táncos és az „Örökmozgó” c. labdás program - sok-sok érdekes, izgalmas, vidám és mozgásos gyermeki tevékenységlehetőséggel.

Az óvoda szakmai bázis szerepe:

Az óvoda 2017-2023 között az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye. Ebben a feladatkörében és óvodakerti mentor óvodaként jógyakorlat bemutatókat, szakmai tanévnyitókat, műhelymunkákat és előadásokat szerveznek az érdeklődő óvodák, óvodapedagógusok számára.

 

 

Bázisintézményi oklevél

 

 

Felajánlott jógyakorlatok, innovációk
Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.pdf
22 MB
SzMSz 5 sz.pdf
14 MB
Ép-Kéz-Láb Helyi óvodai ped-i program.pdf
22 MB
Házirend 2022.pdf
4 MB