1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

2011. évi CXII törvény 1. melléklete alapján

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

neve: KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

postai címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

elérhetősége:

telefonszáma: 06-33/737-765

elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

webcím: www.kommunaljunk.hu

tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

képviselőjének neve: Feigli Ferenc

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 51%