Polgármester

Polgármester

Polgármester

Dr. Tittmann János polgármester


Elérhetősége:                  Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                                  2510 Dorog Bécsi út 79-81.

Telefon:                            06-33-431-913

Fax:                                   06-33-431-377

E-mail:                              pmester@dorog.hu

Fogadónap

 

A polgármester jogállása
A polgármester a települési önkormányzat képviselő-testületének képviselője, és a képviselő-testülete egyes hatásköreit a polgármesterre ruházhatja. A polgármester kaphat mind önkormányzati, mind államigazgatási hatósági jogköröket, de ennek ellenére sem lesz a polgármester az államigazgatási jogkörök fő hordozója, mert feladatainak zöme az önkormányzatisághoz, a helyi önkormányzati ügyek intézéséhez, a képviselő-testülethez, illetve a képviselő-testület által reá átruházott hatáskörökhöz kapcsolódik.

A polgármester feladat- és hatásköre:

a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt;
a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, és egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselõ-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
Dorog Városában a polgármester megbízatását főállásban látja el, s ő felelős az önkormányzat eredményes működéséért, mint a képviselő-testület vezető tisztségviselője.

Dorog város polgármesterei:
1990-1994 Dr. Dávid Anna
1994- Dr. Tittmann János
 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény