Jegyző

Jegyző

Jegyző

Kecskésné Patos Szilvia jegyző

Elérhetősége:                  Dorogi Polgármesteri Hivatal

Cím:                                  2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon:                            06-33-431-913

Fax:                                   06-33-431-377

E-mail:                              jegyzo@dorog.hu

Fogadónap                   

A jegyző

Az államigazgatási feladatok ellátásában, valamint az államigazgatási hatósági hatáskörök gyakorlásában a kulcsszerep a jegyzőnek jut. A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, amelyet a képviselő-testület hoz létre az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátására. A jegyző feladat- és hatásköre: vezeti a települési önkormányzat képviselő-testületének hivatalát (polgármesteri hivatal); gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a polgármesteri hivatal alkalmazottai (köztisztviselők) tekintetében a munkáltatói jogokat (a polgármester egyetértésével gyakorolja a kinevezést, vezeői megbízást, felmentést, a vezetői megbízás visszavonását és a jutalmazást); döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át részére; tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén ; aláírja - a polgármesterrel együtt - az önkormányzati rendeletet ; kihirdeti a helyi önkormányzat képviselő-testülete által alkotott rendeletet a helyben szokásos módon. A jegyző gondoskodik arról is, hogy a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá, és ezt az ülést követő tizenöt napon belül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjének kell megküldenie. A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

Dorog város jegyzői:

Dr. Bálint Anna 1991

Kátai Józsefné Dr. Tóth Anna Mária 1991-1992

Pécsiné Dr. Németh Etelka 1992-1995

Tallósi Károly 1996- 2011

Kecskésné Patos Szilvia 2011-