Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Elérhetőség: kisterseg@dorog.hu

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást tizenöt önkormányzat hozta létre 2005. május 11-én határozatlan időre.

A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.
A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:

Annavölgy Község Önkormányzata 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József

Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Pallagi Tibor

Csolnok Község Önkormányzata 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Kolonics Péterné

Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Dr. Tittmann János

Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Tácsik Attila

Kesztölc Község Önkormányzata 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. Farkas Krisztina

Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Fári Csaba

Máriahalom Község Önkormányzata 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31. Murczin Kálmán

Nagysáp Község Önkormányzata 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós

Piliscsév Község Önkormányzata 2519 Piliscsév, Hősök tere 9. Kosztkáné Rokolya Bernadett

Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő u. 123. Kollár Károly Imre

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53. Bánhidi László

Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József

Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Pósfai József

 

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

- orvosi ügyeleti szolgálat;
- szociális feladatok;
- hulladékgazdálkodási feladatok;

 

Orvosi ügyeleti szolgálat:
A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

Tájékoztató

A személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során.

 

Szociális feladatok:
A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás 

 

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás.
A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szüksége.

 

Hulladékgazdálkodási feladatok:
A Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
A településeken 2014. január 1-jétől kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium, melynek tagjai a Vertikál Közszolgáltató Zrt. és a Kommunál-Junk Közszolgáltató Kft. (www.dorog.hu/Kommunál-Junk)
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja a 2014. március 1-jéről Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerültek megállapításra.

 

Adakezelési Tájékoztató_Többcélú.pdf
12 MB