Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés

FELHÍVÁS!

 

Dorog Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

Dorog Város

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

– Bécsi út - Temető utca - Csolnoki út által határolt telektömbre szóló –

módosítása elkészült.

 

Az elkészült anyagot

a honlapon, az E-TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben

áttanulmányozhatják.

 

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket

jelen Felhívás megjelenésétől számított 10 napon belül írásban

az E-TÉR felületre feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg:

DANKÓ KRISTÓF főépítész úr részére

E-mail: varoshaza@dorog.hu

 

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Dr. Tittmann János polgármester

 

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)-(3) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának figyelembevételével jelenik meg./

Dorog, 2024. június 06.

 

A fenti felhívás itt letölthető:

  Partneri véleményezésre szánt tervezet: Dorog Helyi Építési Szabályzatának módosítás - Bécsi út, Temető utca, Csolnoki út, telektömb