Testületi ülés 2024. 02. 23.

Testületi ülés 2024. 02. 23.

Testületi ülés 2024. 02. 23.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.)Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének megalkotása a közterületek tisztántartásáról

3.)Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól szóló 14/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet módosítás

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása

5.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2024” pályázat meghirdetése

6.) Dorog Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve

7.) Iskolák felvételi körzeteinek véleményezése a) melléklet

8.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2024. nyári leállása

9.) Döntés a dorogi óvodák 2024/2025. nevelési évre való beiratkozás időpontjáról

10.) Éves közművelődési szolgáltatási terv elfogadása a) melléklet

11.) Közterület elnevezéséről szóló határozat kijavítása

12.) Dr. Tittmann János polgármester 2024. évi rendes fizetett szabadságának ütemezése