Testületi ülés 2024. 05. 31.

Testületi ülés 2024. 05. 31.

Testületi ülés 2024. 05. 31.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) A Baross G. ltp. 26-28. társasház elismerése

2.) Dorogi Települési Értéktár Bizottság elismerése

3.) Beszámoló Dorog Város közbiztonsági helyzetéről, a melléklet, b melléklet, c melléklet

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

5.) Dorog Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendelete, a melléklet, b melléklet, c melléklet, d melléklet, e melleklét

6.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(V.31.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, a melléklet

7.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról, a melléklet, b melléklet, c melléklet, d melléklet

8.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatának – Bécsi út – Temető utca – Csolnoki út által határolt telektömbre szóló – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről, a melléklet

9.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2024.(V.31.) Kt. határozata Dorog Város 125/2019. (XI. 29.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének módosításának elfogadásáról, a melléklet, b melléklet

10.) Az István király utca forgalmi rendjének változása, az Árpád utca forgalomcsillapítása érdekében, a melléklet

11.) Nipl Stefánia Uszoda jegyárak elfogadása

12.) „Dorogi Bányász Emlékmű – Kilátó kialakítása a Kálvária Dombon” című pályázat műszaki tartalmának kiegészítő munkái

13.) Dorog, belterület 130/2 hrsz-ú ingatlan átnevezése, a melléklet

14.) A Dorogi Óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógusszükséglete a 2024/2025 nevelési évben, a melléklet

15.) Együttműködési megállapodás megkötése az Esztergomi Szakképzési Centrummal, a melléklet, b melléklet

16.) Dorog Város fogorvosi körzet átalakítása

17.) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

18.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, a melléklet

19.) A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi átfogó értékelése, a melléklet

20.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda Működési Szabályzatának módosítása, a melléklet

21.) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, a melléklet, b melléklet, c melléklet

22.) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, a melléklet, b melléklet, c melléklet

23.) Dorog Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2024-2026., a melléklet

24.) A TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2023. évi szakmai beszámolója, a melléklet