Marienberg - Németország

Marienberg - Németország

Marienberg

Dorog és Marienberg - két város mintegy 13 ezer lakossal, bányászati hagyományokkal - az egyik Magyarországon fekszik, a másik Németországban terül el. Városainkat 650 km választja el egymástól.
Hosszú ideje léteznek családi és baráti kapcsolatok Dorog város és a Német Szövetségi Köztársaság Szászországi tartományában található Marienberg városa között. Dorog egykori lakosai közül a második világháború szörnyű eseményei és következményei miatt számosan elhagyni kényszerültek magyar hazájukat a kitelepítések során, közülük sokan találtak új otthonra Marienbergben.

merienberg2.jpg

Az évek során a családi eredetű kötődések a települések közötti kulturális, és önkormányzati kapcsolatokká bővültek. A két város hivatalos kapcsolatfelvételére 2002. novemberében került sor, amikor meghívásunkra Thomas Wittig polgármester vezetésével delegáció járt városunkban. Ezt a látogatást viszonoztuk 2003. áprilisában dr. Tittmann János polgármester vezetésével, a város alapításának évfordulóján rendezett ünnepségen való részvétellel.
Ezután határozták el a városok polgármesterei és a lakosság választott képviselői, hogy testvérvárosi kapcsolatot hoznak létre Dorog és Marienberg városok között. A szerződés dorogi aláírására 2009. május 16-án került sor, az Európa Nap, a Párbeszéd napja ünnepségen.


A szerződés dorogi aláírásával a két polgármester elkötelezte magát, hogy legjobb tudásuk szerint támogatják városaik valamennyi kapcsolatának fejlődését, hogy polgáraink a barátság és a megértés szellemében találkozzanak. Szilárd akaratuk, hogy minden erejükkel hozzájáruljanak Magyarország és Németország békés és szoros partnerségéhez, Európa egységéhez, a népek békében és szabadságban való együttéléséhez.
Az okiratot 2009. október 3-án, a Német Egység Napján Marienbergben is megerősítik aláírásukkal a polgármesterek.
Marienberg Dorog harmadik partnertelepülése.

Marienberg a weben:
http://www.marienberg.de/