Pedagógiai Szakszolgálat

Pedagógiai Szakszolgálat

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Esztergomi Tagintézménye Dorogi telephely

2510 Dorog, Mátyás király utca 3.
Tel/fax: 33 440-023
E-mail: pedszaksz@vnet.hu

Ügyintézési idő:
hétfő-péntek: 8.00-16.00

 

pedagogiaiszakszolg.jpg

 

A pedagógiai szakszolgálat olyan intézmény, ahová a gyermek, tanuló nevelésével, fejlődésével kapcsolatos nehézségekesetén érdemes fordulni.
A szakszolgálat a gyermek 3 éves korától addig a korig illetékes a gyermeket, tanulót ellátni, amíg nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytat. Azokat a gyermekeket, tanulókat fogadják, akiknek a lakóhelye, tartózkodási helye vagy nevelési-oktatási intézménye a körzetükben van. Az ellátási terület: Dorog, Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokodaltáró, Tokod, Úny.

A dorogi telephely által nyújtott szolgáltatások:
Nevelési tanácsadás
A gyermek fejlődésével, nevelésével kapcsolatos gondokkal fordulhatnak a pszichológiai, pszichopedagógiai, gyógypedagógiai szakképzettséggel rendelkező munkatársakhoz.
Szakértői bizottsági tevékenység
A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségek vizsgálatát, szakértői vélemények készítését végzik a pszichológus, gyógypedagógus kollégák. Az óvoda és a szülő kérésére iskolaérettségi vizsgálatot végeznek.
Logopédia
Feladata a beszédindítás, a beszédhibák, valamint a nyelvi-kommunikációs nehézségek javítása. A logopédusok szûrővizsgálatokat és terápiát is végeznek az óvodákban és iskolákban.
Gyógytestnevelés
Azokat a tanulókat látjuk el, akik egészségi állapotukban bekövetkezett változás miatt nem képesek a testnevelés órák követelményeinek teljes mértékben eleget tenni, ezért speciális, egészségügyi célú foglalkozásban részesülnek. Az iskolaorvos, szakorvos vizsgálata és javaslata alapján vesznek részt a tanulók a szakképzett gyógytestnevelő tanár óráin.
Fejlesztő nevelés
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztése 5 éves koruktól fejlesztő nevelési-okatási intézménybe kerülésükig. A gyógypedagógiai fejlesztés a megyei szakértői bizottság szakértői véleményének javaslata alapján valósul meg.

Korai fejlesztés, tehetséggondozás, és konduktív pedagógiai ellátásokért a dorogi lakosok a pedagógiai szakszolgálat esztergomi telephelyéhez fordulhatnak.
Pályaválasztási tanácsért a KEM Pedagógiai Szakszolgálat tatabányai székhelyintézményéhez fordulhatnak. Jelentkezési lapot a dorogi (és bármely) telephelyen kérhetnek.