Reimann Bányászattörténeti Miniverzum

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum

REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM


 

Regionális fejlesztési alap

 

 

 

 

 

 

ELKEZDÕDÖTT A REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM RÉSZLETES TERVEZÉSE

17 / 07 / 16

Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér épül a városközpontban. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 250 millió Ft-os vissza nem térítendő uniós pályázati támogatás segítségével valósul meg.

Dorogon 250 millió Ft-os uniós pályázati támogatásból egy országosan is egyedülálló kiállítóteret tartalmazó bányamúzeum nyithatja meg kapuit hamarosan. A Reimann-altáró mûemlékileg védett alagút bejárata mellett 2017 nyarán elkezdődnek az előkészítési munkák. Jaksics László építészmérnök ősz végére készíti el a kortárs épület építészeti és kiviteli tervdokumentációt.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerződésnek köszönhetően a tervek szerint két galériával osztott, nagy belmagasságú épületben kap helyet.

A mintegy száz négyzetméteres terepmodell segítségével interaktív, autentikus környezetben jelenhet majd meg a megye, azon belül Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér. A látványtér unikum Magyarországon, hiszen több rétegben, több dimenzióban mutatja be a várost és a város alatt húzódó bányajáratokat a vasúttal együtt.

 

Dorog a város arculatát, középületeit, számos lakóépületét, filozófiáját köszönheti a bányászatnak.

 

A projektről bővebb információt a www.dorog.hu oldalon olvashatnak.

Madarász Tímea

sajtóreferens

30/431-1652


ELKEZDÕDÖTT A BELSÕ MAKETTVILÁG TERVEZÉSE


2017 szeptemberében folytatódnak a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum előkészületi munkálatai. Ezekben a hetekben az attrakciómenedzsment-tervének készítése során a belső makett-világ megjelenéséről és témáiról döntenek és elkészíttetik a modellek-terveit a szakemberek. A marketing-stratégia felvázolása is megtörténik, amelynek lényege, hogy a közönséget - az építés folyamatát végigkísérve - bevezesse az új miniverzum világába.
Külön eljárásban a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya elvégeztette a beruházás előkészítéseként a lámpakamra bontását, amelyre azért volt szükség, hogy nagyobb területen, szélesebb látókörben nézhessünk majd a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumra. A lámpakamra helyén a miniverzumot kiszolgáló parkolók kapnak majd helyet.
Az ütemtervnek megfelelően zajlik a tervek építéshatósági engedélyezési eljárása, ezzel párhuzamosan pedig készülnek a kiviteli tervek.

A lámpakamra helyén parkolókat alakítanak majd ki a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumba érkező látogatók számára 


Dorog, 2017. október 5.


regionlisfejlesztsialap.jpg

 

 

 

TERVEZÉS ALATT A MINIVERZUM KIÁLLÍTÓTERE

 

 

2019 májusában megnyitja kapuit egy országosan is egyedülálló bányászattörténeti látogatóközpont Dorogon. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerződésének megkötését követően a projektmenedzsment megkezdte mûködését. A kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a marketingstratégia megalkotására, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatok birtokában, a legkedvezőbb ajánlattevőkkel megkötésre kerültek a szerződések.
A projekt indításáról sajtóközlemény készült, az építési munkálatok helyszínén pedig B típusú tájékoztató tábla került kihelyezésre.
Az októberben elkészült marketing stratégia iránymutatásait figyelembe véve a projektmenedzsment előkészítette a látogatóközpont berendezéséhez, a kiállítás összeállításához szükséges attrakció-menedzsment terv alapjait, amely 2018 januárjában készül el.
A tervező a miniverzum engedélyezési és kiviteli terveit elkészítette. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.
A projektről bővebb információt Dorog város hivatalos honlapján, www.dorog.hu kialakított aloldalon olvashatnak.

Dorog, 2017. november 28. 


 

regionlisfejlesztsialap.jpg

 

 

 

 

BEMUTATTÁK A 30 ÉVES EGYESÜLETNEK A KÉSZÜLÕ MINIVERZUMOT 

 

Dorog Város Barátainak Egyesülete 30 évvel ezelőtt, 1988. május 12-én alakult meg. A mûvelődési házban jubileumi ünnepi közgyûlést tartottak az évfordulóra emlékezve. Dankó József elnök köszöntötte a mintegy 70 jelenlévőt. - Az elmúlt évtizedekre és jövőnkre nézve büszkék lehetünk arra, hogy 1988. május 12-én tíz dorogi lakos meghirdette programját arról, hogyan képzelik el városukban az ember alkotta értékek megvédését, közkinccsé tételét, az új elképzelések megteremtését. A kultúra hajdani értékeinek őrzése és feltámasztása ugyanúgy része lett ennek a várospolitikának, mint új hagyományok teremtése. Dorog első civil szervezeteként vállaltuk az otthon, a szûkebb szülőföld szeretetének programját, a történeti feltárás teljességét, a hiányzó helytörténeti láncszemek megkeresését és összekapcsolását. Helytörténeti kiadványok, előadások sora díszíti az elmúlt harminc esztendőt - mondta üdvözlő beszédében.

Dankó József az ünnepi közgyûlésen résztvevő dr. Tittmann János polgármesternek három dologért is kifejezte köszönetét. Az egyesület támogatásáért, amely a további könyvkiadásoknál segíti a civil szervezetet, a fogadást, amelyet az ünnepségre szervezett és az ajándék előadást Simon Petra részéről, aki a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításáról tartott vetítettképes beszámolót. „A résztvevők elsőként láthatták és hallhatták a látogatóközpont kialakításának és berendezésének terveit. A Jaksics László építészmérnök tervei alapján készülő kétszintes, galériás épület már önmagában is a kiállítás részét képezi majd. Színvilágával, funkcionális kialakításával és anyaghasználatával idézi meg a bányát és a bányászatot. A kiállítótérben egy 12 jelenetből álló makettvilág tárul a látogató elé, melyet interaktív elemek, kisfilmek, a szénmedencét bemutató terepasztal, játékos kvíz feleadatok tesznek még élményszerûbbé. „ - hangzott el Simon Petra előadásában. Dr. Tittmann János polgármester köszönetét fejezte ki az egyesületnek azért, hogy az 1996-ban meghatározott Jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük! - városi mottó megvalósításához számos inspiráló ötlettel szolgáltak az egyesületi tagok és helytörténeti kiadványaik.
Menyhárt Csaba Kovács Lajosról, Dankó József dr. Csiffáry Nándor korábbi elnökökről emlékezett meg. A kutató gyermekek országos konferenciáján is sikerrel bemutatkozó Kovács Lili Tamara Kovács Lajos három meseregényéről beszélt. A közgyûlésen Solymár Judit a Dorogi lexikon munkálatairól, Végh Éva a Dorogi füzetek mûvészetekről szóló kiadásait, míg Szabó-Berghauer Zoltán a tudományos írásokat elemezte. Egy különleges sporttörténet címmel dr. Bartalos József tartott előadást, majd a szintén jubiláló Dorogi Ipartestület elnöke, Szûcs György lépett a pulpitusra.


Dorog, 2018. május 15.

 

 


                                                                                                                                                                         

OROSZLÁNYBAN EGYEZTETTEK A PARTNERSÉG JEGYÉBEN

 

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzumhoz hasonlóan, szintén pályázati forrásból (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008) újul meg az Oroszlányi Bányászati Múzeum. A projekt célja a múzeum területének rendezése, korszerû fogadókörülmények biztosítása, a meglévő attrakciók interaktívvá tétele. A térségi bányászati emlékhelyek hálózatos rendszerének kialakítása érdekében, a dorogi és oroszlányi együttmûködés erősítése kiemelten fontos feladat. Olyan kapcsolódási pontokat kell generálni, melyek a látogatót segítik a bányászat jobb megértésében, felkeltik érdeklődését a téma szélesebb körû megértése iránt, további kiállítóhelyek felkeresésére ösztönözik őt. Annak érdekében, hogy a létesítmények ne egymás versenytársai, hanem kiegészítő partnerei legyenek, a projektfelelősök Simon Petra (Dorog) és Palotai Zoltán (Oroszlány) 2018. május 23-án egy oroszlányi tanulmányúton vettek részt, melynek során az attrakciómenedzsmentről egyeztettek.

Dorog, 2018. május 25.


 regionlisfejlesztsialap.jpg

TÖRTÉNETEKET MESÉLNEK A BÁNYÁSZATRÓL

18 / 06 / 12

A Dorogi Nyugdíjas Egyesület május 29-i, valamint a Városi Nyugdíjas Egyesület június 6-i gyûlésén résztvevők tájékoztatót hallhattak a leendő Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításáról. A kiállítás egyik fontos audiovizuális elemeként idős bányászok, illetve hozzátartozóik visszaemlékezéseit láthatják és hallhatják majd az érdeklődők. Simon Petra projektfelelős arra kérte az egyesületek tagjait, hogy emlékeikkel, történeteikkel hozzák közelebb a kor hangulatát a látogatókhoz.

Dorog, 2018. június 12.

 


regionlisfejlesztsialap.jpg

IDENTITÁS ERÕSÍTÉS, JÓ GYAKORLATOKKAL
18/09/13

Szeptember 13-án „Az identitás és összetartozás erősítése" címmel rendeztek konferenciát a Dorogi József Attila Mûvelődési Házban.
Az eseményen a hasonló identitással és hagyományokkal rendelkező térségek mutatták be jó gyakorlataikat, közösségépítő folyamataikat.
Első előadóként Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere mutatta be városukat és annak térségét, majd Nagy Tibor tartott előadást a Szuhavölgyi Bányásztelepülések Szövetségéről. A borsodi delegáció tagjai két olyan folyamatban lévő projektet ismerhettek meg, melyek célja Dorog és térsége identitásának erősítése, hagyományainak ápolása és megőrzése. Simon Petra projektfelelős elsőként az Együtt a közösségfejlesztésért - Dorog és térségében címû projektet, majd a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításának terveit mutatta be.

Dorog, 2018. szeptember 14. 


regionlisfejlesztsialap.jpg

 
 
 
 
 
 
ÉRDEKES, INTERAKTÍV INFORMÁCIÓK A REIMANN HONLAPJÁN


A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2-1-15-KO1-2016-00004 számú projekt megvalósulásaként előreláthatólag 2019 szeptemberében nyitja meg a kapuit. A látványossághoz kapcsolódó weboldal és Facebook oldal a napokban indult el. A felületeken hamarosan elérhetőek lesznek a fejlesztéssel és a megvalósítással kapcsolatos legfrissebb hírek és információk.

kls337ltvnyterv_reimann_2.jpg
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a Dorogi-szénmedence múltját mutatja be interaktív módon, kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtva.
https://reimann.hu
Facebook: #reimannminiverzum/p>

Dorog, 2018. november 27. 


 
 
MEGKEZDŐDÖTT A MINIVERZUM KIVITELEZÉSE
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdődött a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kivitelezése, a mélyépítési és alapozási munkák előkészítésével. Az épület szerkezetépítéséhez szükséges mélyépítési munkálatok folynak ezekben a hetekben az Esztergomi út - Hantken Miksa utca által határolt területen. A cölöpfal kialakításának célja a 12,5 méteres partfal biztosítása az építkezés idejére. A következő munkafázisban a lemezalap készítéssel megkezdődik az épületszerkezet kivitelezése.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerződésnek köszönhetően 250 millió Ft-os uniós pályázati támogatás segítségével és önkormányzati forrásból épül meg.


Dorog, 2019. február 25.
TUDATOS TERVEZÉS - FENNTRATHATÓ LÁTOGATÓKÖZPONTOK

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása volt az egyik központi téma a Tudatos tervezés - Fenntartható látogatóközpontok címmel rendezett konferencián, amelyet a lábatlani Gerenday Közösségi Házban tartott a Dorog és térsége Turizmus Egyesület és a helyi önkormányzat.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szűkebb hazánk turizmusfejlesztésével kapcsolatban a megyei önkormányzat szerepéről beszélt köszöntőjében, majd dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke A látogatóközpont, mint turistamágnes címmel tartott előadást.
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke az aktív turizmussal kapcsolatban beszélt a látogatóközpontokról.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum tervezési-építési folyamatairól és kialakításáról Simon Petra projektfelelős tartott előadást. A régióban már működő és kialakításra kerülő turisztikai attrakciókkal való szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy Dorog aktív szerepet vállaljon a megye turizmusában. A Közép-Európa-szerte egyedülálló makettvilágot bemutató látogatóközpont a tervek szerint a 69. Bányásznap rendezvényén nyitja meg kapuit.
Nyergesújfalun a Crumerum Látogatóközpont, Lábatlanon a Dunamente Ökoturisztikai, míg Péliföldszentkereszten a Gerecse Naturpark Látogatóközpont nyithatja meg kapuit a közeljövőben.


Dorog, 2019. március 20.


 
  regionlisfejlesztsialap.jpg

TUDATOS TERVEZÉS - FENNTRATHATÓ LÁTOGATÓKÖZPONTOK

A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása volt az egyik központi téma a Tudatos tervezés – Fenntartható látogatóközpontok címmel rendezett konferencián, amelyet a lábatlani Gerenday Közösségi Házban tartott a Dorog és térsége Turizmus Egyesület és a helyi önkormányzat.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szűkebb hazánk turizmusfejlesztésével kapcsolatban a megyei önkormányzat szerepéről beszélt köszöntőjében, majd dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke A látogatóközpont, mint turistamágnes címmel tartott előadást.

Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke az aktív turizmussal kapcsolatban beszélt a látogatóközpontokról.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum tervezési-építési folyamatairól és kialakításáról Simon Petra projektfelelős tartott előadást. A régióban már működő és kialakításra kerülő turisztikai attrakciókkal való szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy Dorog aktív szerepet vállaljon a megye turizmusában. A Közép-Európa-szerte egyedülálló makettvilágot bemutató látogatóközpont a tervek szerint a 69. Bányásznap rendezvényén nyitja meg kapuit.

Nyergesújfalun a Crumerum Látogatóközpont, Lábatlanon a Dunamente Ökoturisztikai, míg Péliföldszentkereszten a Gerecse Naturpark Látogatóközpont nyithatja meg kapuit a közeljövőben.

Dorog, 2019. március 20.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

regionlisfejlesztsialap.jpg

DOROGI MAGAZINBAN A REIMANN

https://youtu.be/008YIIznDn4

Dorog, 2019. március 26.


 
GŐZERŐVEL KÉSZÜL A REIMANN
 

A víztelenítési és alapozási munkálatok befejezését követően, kezdetét vette a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum szerkezetépítése. A kivitelezést végző szakemberek több műszakban, nagy erőkkel dolgoznak a látogatóközpont kialakításán. Az építési munkálatokkal párhuzamosan készülnek azok a speciális makettek, interaktív berendezési elemek, installációk, melyek a Dorogi-medence bányászattörténetét elevenítik meg a 2019. augusztus 31-én átadásra kerülő intézményben. Közel harminc bányászatban érintett személyes visszaemlékezése is feldolgozás alatt áll. Mélyinterjúk és videofelvételek készülnek az élménybeszámolókról, melyeket elsőként a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban tekinthetnek meg az érdeklődők.

A beruházás a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 kódszámú uniós pályázati támogatásból valósul meg.

Dorog, 2019. május 28. 


 

 
 

BOKRÉTA DÍSZÍTI A REIMANN-MINIVERZUM LEGMAGASABB PONTJÁT

 

Bokrétaünnepséget tartottak az épülő Reimann Bányászattörténeti Miniverzumnál július 18-án. Az esemény apropóját az adta, hogy elkészült az épület szerkezetének legmagasabb (14 méteres) pontja. Ercsey Áron, a kivitelező az Extreme-Park Környezetépítő Kft. és az EP Konstruktív Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a megrendelőnek és az építőmunkásoknak is ünnep ez az alkalom, amelyen köszönetet mondanak egymásnak a beruházás szereplői.
Dr. Tittmann János polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon szoros az átadási határidő. Az átadás a miniverzum belső tartalmának bővítésével folyamatos lesz, tehát átadása nem záró esemény, hanem egy hosszú folyamat nyitánya. Kiválogatjuk majd az egyéni gyűjtők tárgyait, új életre hívjuk a művelődési házban egykor aktívan működő modellező kört. Végső célunk pedig az, hogy nagyon sokan szeressék, tiszteljék az itt megjelenő tartalmakat.


Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy idegenforgalmi szempontból jelentős beruházás épülésének tanúi vagyunk. Komárom-Esztergom megye kiemelt célja a turizmusfejlesztés. A látogatóközpontok építésének korszakát éljük, de ez a beruházás több lesz annál: kiindulópont egy régi álom megvalósításához, amellyel Dorog nagyot lép a turizmusfejlesztésben. Itt lesz körülöttünk a múlt, de a jövővel együtt lesz bemutatva. Dorog kistérségi centrum és ezt a szerepét jól betölti, az átadandó miniverzum pedig nem csak Dorogé, hanem a bányászati hagyományait ápoló kistérségé is.

Fotógaléria: Dorog Város Önkormányzata facebook oldal 

Dorog, 2019. július 20. 


KÖZÉP-EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ MAKETTVILÁG KÉSZÜL
 

Az október közepén megnyíló Reimann Bányászattörténi Miniverzum kiállítási elemei csaknem teljesen elkészültek. A pécsi Geo-Gráf Kft. munkatársai 3D nyomtató segítségével, egyedi méretarányt használva készítik el a maketteket.
Számos mozgó-világító elem színesíti a Dorogi- medence szénbányászatának jelentős mozzanatait bemutató jeleneteket A valósághű ábrázoláshoz olykor az egész „makett-dobozt" mozgásra kell bírni, ehhez magas minőségű villanymotorokat használnak a készítők.

Dorog, 2019. szeptember 11.


 

ELKÉSZÜLTEK A BELSŐ TEREK A REIMANNBAN

A hónapok óta zajló építkezés a végéhez közeledik, a Miniverzum belső terein az utolsó simításokat végzik a szakemberek.
Elkészült a csigalépcső, amely egy szimbolikus kast ölel, mely a bányászatban teher- és személyszállításra alkalmas felvonó berendezés. Ilyen és ehhez hasonló megoldások színesítik majd a kiállítást.
Dorog, 2019. szeptember 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁJÉKOZTATÓ A REIMANN NYITÁSÁRÓL

https://youtu.be/qGrlHMjPTKg

Dorog, 2019. november 5.


 

ÁTADTÁK A REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUMOT


A bányásztemplomban megtartott Szent Borbála-napi misét követően december 1-jén átadták a Reimann-miniverzumot.
A Dorogi Bányász Zenekar közreműködésével kezdődött meg az ünnepség, amelyen köszöntőt mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Beszédében kiemelte, hogy térségünk turisztikai origója az intézmény, amelynek jelentőségét nem csak a városlakók, hanem a bányászatra, hagyományaikra büszke környékbeli települések is magukénak tudhatják. Az állam, a megyei önkormányzat és a város komplex összefogásával, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg a jelképekkel teli, kortárs bemutató eszközöket felvonultató épület (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004 pályázati azonosító szám).


Dr. Tittmann János polgármester kiemelte, augusztusban a futókör, a 69. Bányásznapon a Zrínyi iskola átadása után újabb avató ünnepen, új közösségi tér átadásán vehetünk részt. A városvezető emléklapokat adott át a tervezésben, kivitelezésben részt vett szakembereknek, majd az intézmény bemutatására hívta az érdeklődőket.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumról további információkat találnak a Reimann facebook oldalán.
Dorog, 2019. december 2.


 

 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A DOROG BÁNYÁSZAT- ÉS IPARTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÓTÉR ÉPÍTÉSE

2019. 12. 10.

2019. december 1-én átadták a Reimann Bányaszattörténeti Miniverzumot. A projekt zárásaként egy olyan épület valósult meg mely, interaktív látványelemek segítségével mutatja be Dorog bányászattörténetét.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 számú és "Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása" című projekt megvalósítására
250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata.

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításával a térség bányászati hagyományainak megőrzésére és bemutatása nyílt lehetőség a kortárs eszközök, a mozgókép és a makettvilág segítségével.

Az épület önmagában, anyag- és eszközhasználatában is szimbolikus: megjeleníti a korabeli bányákban látható tárnát, kast, ácsolatokat.
A miniverzum terepmodell formájában és makettek segítségével különböző bányászati időszakokat idéz meg, lehetővé téve az időutazást a régmúltból a jelenbe ívelő események és helyszínek különleges élményt nyújtó bejárhatóságával.

A múltnak való emlékállítás és a hagyományok megőrzése mellett, a Reimann feladata új impulzusok, élmények nyújtása a látogatóknak, akik végig járva az épületet, a régmúlt történelmet modern köntösbe bújtatva fedezhetik fel. A kiállítótérben a burkolatok, falak, mennyezet úgy lett kialakítva, hogy a látogató átérezhesse a régi bányászok életét, munkáját, mindezt a mai eszközökkel megjelenítve. Többek között a bányászok visszaemlékezései érintőképernyős eszközökön tekinthetők meg, time-lapse animáció segítségével megnézhető a bányászathoz kapcsolódó dorogi középületek fejlődése, VR-szemüveg segítségével interaktív élményben lehet részünk a képzeletbeli kas aljában.

A beruházás szorosan kapcsolódik a város szlogenjéhez, amely így hangzik: „Jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük" Az épület és a környezet arculatának színvilágát is, a fent említett gondolatiság inspirálta.

A beruházásnak köszönhetően a Reimann Bányásszattörténeti Miniverzum 4 darab új munkahelyet teremtett.

 

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén belül valósult meg.

Dorog, 2019. december 1.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEÓ AZ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGRŐL

https://youtu.be/DKifKcDwxdQ

Dorog, 2019. december 24.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A REIMANN-MINIVERZUM ÉPÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A PDF MEGNYITÁSÁVAL TEKINTHETŐ MEG

A fotódokumentáció megtalálható a tartalom alatt látható pdf-re kattintva.

Dorog, 2020. január 10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ELKÉSZÜLT AZ ÖSSZEFOGLALÓ VIDEÓ A REIMANN MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
 
Hosszú folyamat eredményeként készült el a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum. Számos szakember - tervező, kivitelező, volt bányaipari dolgozó, az intézmény vezetője - beszél a munkafolyamatokról, a megvalósult épületről és arról, ami mögötte van: a Dorogi-medencében élő több száz, több ezer ember életét és településünk fejlődését bemutató évtizedekről. Az ötlettől a megvalósításig, a szakemberek bevonásától az intézmény elkészültéig tartó folyamatot mutatja be az alábbi kisfilm:
https://youtu.be/LOnUpHtPf7Y
 
Dorog, 2020. január 12.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÁROM DIMENZIÓS MOZIÉLMÉNY A REIMANNBAN

Egri Csaba barlangi fotós három dimenziós vetítettképes előadást tartott február 6-án a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban. A programon több mint 60 érdeklődő vett részt, akik Magyarország és a nagyvilág különleges barlangjaiban nézhettek körül. A speciális technikai megoldásoknak köszönhetően olyan természeti képződményekkel is találkozhattak a nézők, melyek a nagyközönség elől el vannak zárva. A moziélményt zenei aláfestés tette tökéletessé. Az előadást követően a miniverzum kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.

Dorog, 2020. február 7.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOZGÓKÉPEN AZ ÉPÍTÉS FOLYAMATA

https://youtu.be/p4VQ2LcLWgA

Dorog, 2020. február 11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS FUTBALL FOTÓK AZ EGYESÜLETI TALÁLKOZÓN

Dorog Város Barátainak Egyesülete ülésén, február 11-én előadást tartott Prohászka Lajos: A vándor és bujdosó című könyvéről dr. Tittmann János polgármester. Dr. Bartalos József a dorogi labdarúgás elmúlt évtizedeiről beszélt az újonnan fellelt korabeli fotók alapján. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban megtartott egyesületi ülésen az 1950-es, 1960-as évek dorogi futball legendáit sorakoztatta fel az előadó, aki személyes történeteket is megosztott a szépszámú közönséggel.

Legközelebb március 10-én találkoznak Dorog Város Barátainak Egyesülete tagjai. Akkor a művelődési házban Menyhárt Csaba: Címerek Dorogon című előadását hallhatják az érdeklődők, továbbá Carl Gustav Jung könyvéről is szó lesz. 

Dorog, 2020. február 15.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISMERJÉTEK MEG A REIMANNT OTTHONRÓL!

A miniverzum a Covid-19 világjárvány miatt március 16-tól zárva tart. A következő hetekben a Reimann-facebook oldalt követve érdekes történetekkel és a makettvilág bemutatásával szeretnénk otthonukba vinni az intézményben látható interaktív világot.

Dorog, 2020. április 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGNYITOTTUNK!

A Reimann Bányászattörténet Miniverzum újra fogadja az érdeklődőket. A nyitvatartásról, a látogatási feltételekről friss információkat facebook oldalunkon találnak. Várjuk Önöket szeretettel!

Dorog, 2021. május 4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

240 ÉVES A BÁNYÁSZAT A DOROGI-MEDENCÉBEN

https://www.facebook.com/reimannminiverzum/videos/1183378782057723

Dorog, 2021. február 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Május 24-én, pünkösdkor a miniverzum zárva tart. Köszönjük megértésüket, május 25-től ismét várjuk szeretettel látogatóinkat!

Dorog, 2021. május 20.

Fotódokumentáció-Reimann.pdf
9 MB