Testületi ülés 2023. 05. 26.

Testületi ülés 2023. 05. 26.

Testületi ülés 2023. 05. 26.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelete előlap; tartalomjegyzékrendelet;2-3 melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet6.1 melléklet7-8 melléklet9.1-9.2 melléklet9.3 melléklet10.1 melléklet10.2 melléklet10.3 melléklet10.4 melléklet10.5 melléklet11-11.2 melléklet12.1 melléklet13. melléklet14. melléklet15. melléklet16. melléklet

3.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok térítésmentes igénylése

4.) A Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok térítésmentes igénylése

5.) Önkormányzati tulajdonban lévő Dorog, külterület 0292/30 és 0292/37 ingatlanok értékesítése melléklet

6.) Dorog Város Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítási folyamatának elindítása

7.) Dorog Város Önkormányzatának átfogó értékelése a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról melléklet

8.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

9.) Dorog, Ady Endre utca és a Kálvária köz forgalmi rendjének változása melléklet

10.) Dorogi Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának meghatározása melléklet