Testületi ülés 2023. 03. 31.

Testületi ülés 2023. 03. 31.

Testületi ülés 2023. 03. 31.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2022. (II.8.) számú rendelet módosítása 2-3 melléklet; 4. melléklet5. melléklet; 6. melléklet; 7-8. melléklet9.1-9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 10. melléklet; 11.1-11.2 melléklet; 12. melléklet

3.) A Dorog 1825/1 hrsz. ingatlan „Volt Dózsa Iskola” értékesítése

4.) Dorog Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve

5.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2023” pályázat meghirdetése melléklet

6.) A Petőfi Sándor Óvoda energetikai felújítása

7.) Tankerületi javaslat a) melléklet; b) melléklet

8.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021-2022. évi tevékenységéről

9.) Beszámoló a Dorogi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

10.) Tájékoztató Dorog város környezeti állapotának 2022. évi változásáról melléklet

11.) A Pilisi Parkerdő Zrt. 2023. évi erdőgazdálkodási tevékenysége melléklet

12.) Megállapodás köztemető használatáról

13.) Tábita 2022. évi beszámolója melléklet

14.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde SZMSZ-nek módosítása melléklet

15.) Dorog Város Óvodáinak beiratkozási rendje  

16.) Dorog Város Polgármesterének átruházott hatáskörében hozott döntésekről beszámoló