Testületi ülés 2023. 01. 27.

Testületi ülés 2023. 01. 27.

Képviselő-testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv, kivonat, előterjesztések 2023. 01. 27.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Kivonat

Előterjesztések

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(I.27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.) Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023.(I.27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak felülvizsgálata

6.) Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítása

7.) Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítása

8.) Esztergomi Montágh Imre Iskola 2023/2024. felvételi körzetének véleményezése

9.) 2022. november 24-i közmeghallgatással kapcsolatos törvényességi javaslat melléklet

10.) Dr. Tittmann János polgármester 2023. évi rendes fizetett szabadságának ütemezése